Zásady používání souborů cookies

Ve společnosti Uniqverse Pro s.r.o. klademe zvláštní důraz na ochranu osobních údajů a vážíme si vašich rozhodnutí o ochraně soukromí. Cílem těchto Zásad používání souborů cookies je poskytnout vám informace o námi používaných souborech cookies, funkci těchto souborů cookies a možnostech, které máte při správě nastavení souborů cookies.  

Doporučujeme vám, abyste se s těmito informacemi pečlivě seznámili. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v dolní části této stránky.  

Pojmy "my", "nás", "naše" se rozumí společnost Uniqverse Pro s.r.o., IČO 02878658, se sídlem Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika. Pojmy "vy" a "váš" se vztahují na vás jako uživatele našich služeb prostřednictvím mobilní aplikace Amicara ("Aplikace"), našich webových stránek https://amicara.ai/ ("Stránky"), nebo jakýmkoli jiným způsobem jako na zákazníka, který nakupuje naše produkty, nebo jako návštěvníka našich Stránek. Pojem "osobní údaje" označuje veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("Subjekt údajů"), a to ve smyslu evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"). 

Veškeré osobní údaje shromážděné pomocí souborů cookies jsou zpracovávány v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. 

Co jsou to soubory cookies

Při každé návštěvě našich Stránek nebo Aplikace ukládáme soubory cookies, což jsou malé soubory obsahující informace o vaší návštěvě, které se ukládají ve vašem zařízení a jsou čitelné při dalších návštěvách.

Používáme jak soubory cookies, které se po vaší návštěvě naší Aplikace nebo Stránek vymažou, tak soubory cookies, které zůstávají ve vašem zařízení po určitou dobu, zpravidla však ne déle než 2 roky.

Kromě souborů cookies používáme také další podobné technologie, které načítají data z vašeho zařízení nebo webového prohlížeče nebo ukládají data do vašeho zařízení nebo prohlížeče, například webové majáky (web beacons), tj. malé obrázky obsažené v naší platformě, které se načítají vaším zařízením a mají podobnou funkci jako soubory cookies. Pro snazší orientaci budeme používat termín cookies, který zahrnuje i tyto technologie.

Soubory cookies a další techniky sledování, které můžeme používat, automaticky shromažďují následující informace: informace o zařízení (model hardwaru, informace o operačním systému a jeho verzi, jedinečné identifikátory zařízení, informace o mobilní síti, informace o úložišti zařízení), informace o poloze (IP adresa, časové pásmo, informace o poskytovateli mobilních služeb) a údaje o používání (mimo jiné včetně: frekvence používání, oblastí a funkcí našich webových stránek nebo naší mobilní aplikace, které navštěvujete, vašich vzorců používání obecně, zapojení do konkrétních funkcí).

Účel souborů cookies

Funkční soubory cookies

Některé soubory cookie, které používáme, jsou nezbytné pro správné fungování Stránek a Aplikace, produktů nebo služeb a jejich zabezpečení (funkční soubory cookie). Tyto souborycookies nám také pomáhají:
● identifikovat vás při pohybu na našich Stránkách a při opakovaných návštěvách, například zapamatovat si vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat opakovaně o vaše přihlašovací údaje nebo zabránit vymazání vašeho online košíku;
● zajistit bezpečnost vás a našich Stránek, například vyšetřit, zda vaše připojení k našim Stránkám nebylo zneužito a někdo nejedná vaším jménem, nebo zabránit útokům na naše Stránky, chránit jejich správné fungování a bezpečnost vašich údajů.

Volitelné soubory cookies

S vaším souhlasem dále používáme souborycookies pro:
● analýzu návštěvnosti Stránek (analytické soubory cookie);
● propagaci a marketing na našich Stránkách a v Aplikaci (marketingové soubory cookie).

Souhlas udělujete prostřednictvím postranního panelu cookies, který se vám zobrazí na našich Stránkách nebo v Aplikaci.

Další informace o účelech, pro které používáme soubory cookies a zpracováváme osobní údaje, jsou k dispozici v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Poskytovatelé služeb třetích stran

Kromě našich vlastních souborů cookies používáme k výše popsaným účelům také soubory cookies třetích stran. Tito poskytovatelé mohou shromažďovat nebo přijímat informace ze souborů cookies a používat je v souladu s popisem uvedeným v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů. Soubory cookies pak nastavují tito poskytovatelé služeb třetích stran nebo my jejich jménem. V současné době využíváme následující poskytovatele služeb třetích stran:
Facebook 
Google
LinkedIn

Možnosti správy souborů cookies

Pokud chcete ovlivnit rozsah a míru používání souborů cookies, můžete využít možnosti, které nabízí náš postranní panel souborů cookies, váš prohlížeč, nastavení mobilního telefonu nebo poskytovatelé třetích stran.

Postranní panel souborů cookies

Veškeré volitelné soubory cookies na našich Stránkách nebo v Aplikaci, tj, analytické soubory cookies a marketingové soubory cookies, se používají pouze po vašem souhlasu, který nám můžete udělit prostřednictvím postranního panelu souborů cookies. Tento postranní panel souborů cookies se vám zobrazí při návštěvě našich Stránek nebo Aplikace nebo si jej můžete prohlédnout po kliknutí na jeho minimalizovanou verzi.

Na našem postranním panelu souborů cookies můžete odmítnout používání jednotlivých volitelných souborů cookies, tj. analytických souborů cookies a marketingových souborů cookies. Můžete tak učinit při každé návštěvě našich Stránek nebo Aplikace.

Nastavení prohlížeče

Pokud chcete zablokovat soubory cookies ve svém webovém prohlížeči, můžete použít jeho nastavení, které umožňuje správu souborů cookies. V rámci tohoto nastavení prohlížeče můžete konkrétní soubory cookies vymazat, zablokovat, zakázat jejich používání nebo jejich používání jinak omezit. Musíme vás však upozornit, že pokud ve svém prohlížeči zablokujete funkční soubory cookies, webové stránky nemusí správně fungovat a nemusí být technicky možné poskytnout vám některé naše produkty nebo služby. Další informace naleznete na následujících odkazech:
Chrome
Firefox
Safari
Internet Explorer 
Microsoft Edge

Nastavení mobilních zařízení

Vaše mobilní zařízení vám může umožnit odhlásit se z reklamy založené na zájmech nebo resetovat váš mobilní identifikátor. Pomocí tohoto identifikátoru může být vaše zařízení identifikováno stejně jako pomocí souborů cookies. Pokud máte zařízení se systémem iOS, můžete použít nastavení "Omezit sledování reklam", a pokud máte zařízení se systémem Android, můžete použít nastavení "Odhlásit se od reklam založených na zájmech". Obě tyto možnosti vám umožňují omezit používání informací o vašem používání aplikací pro cílenou reklamu.

Poskytovatelé služeb třetích stran

Pomocí následujících odkazů se můžete také odhlásit z používání volitelných souborů cookies některými našimi poskytovateli služeb třetích stran: 
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.eu/

Použité soubory cookies

Používáme následující soubory cookies, které rozdělujeme podle jejich kategorie:

Funkční

Nezbytně nutné soubory cookies vám umožňují používat naše Stránky, přičemž umožňují fungování jejich základních funkcí, jako je navigace na Stránkách a přístup do zabezpečených sekcí Stránek. Bez těchto souborů cookies nemůže Stránka správně fungovat.

Cookie

Doména

Popis

Doba trvání

Typ

SERVERID

www.amicara.ai

Tento soubor cookie nastavuje vyrovnávač zátěže HAProxy služby Slideshare, aby přiřadil návštěvníka ke konkrétnímu serveru.

realace

Výkonnostní

SERVERID

cdn.solidpixels.com

Tento soubor cookie nastavuje vyrovnávač zátěže HAProxy služby Slideshare, aby přiřadil návštěvníka ke konkrétnímu serveru.

relace

Výkonnostní

Analytické

Analytické soubory cookies nám pomáhají pochopit, jak naši uživatelé používají naše webové Stránky a jak k nim přistupují. Díky tomu víme, jak naše Stránky vylepšit, abychom vám nabídli co nejlepší uživatelský zážitek. Obecně shromažďují a sdělují informace anonymně.

Cookie

Doména

Popis

Doba trvání

Typ

_g_a*

.amicara.ai

Služba Google Analytics nastavuje tento soubor cookie k ukládání a počítání zobrazení stránek.

1 rok 1 měsíc 4 dny

Analytické

_ga

.amicara.ai

Služba Google Analytics nastavuje tento soubor cookie k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních a ke sledování používání webu pro analytickou zprávu webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a k rozpoznání jedinečných návštěvníků přiřazuje náhodně vygenerované číslo.

1 rok 1 měsíc 4 dny

Analytické

Marketing

Marketingové soubory cookies se používají ke sledování návštěvníků našich Stránek a ke shromažďování informací o preferencích uživatelů týkajících se online reklamy. Pomocí nich pak propagujeme a prodáváme produkty a služby na Stránkách a zobrazujeme vám marketingové informace o produktech a službách, o které jste projevili zájem.

Změny těchto zásad používání souborů cookies

Tyto Zásady používání souborů cookies jsou aktuální od 1. března 2024. Tyto Zásady používání souborů cookies můžeme čas od času změnit, proto je pravidelně kontrolujte. Veškeré změny těchto Zásad používání souborů cookies zveřejníme na našich webových stránkách. Tyto změny budou pro nové uživatele účinné okamžitě a pro stávající uživatele vstoupí v platnost dalším používáním produktů/služeb po datu účinnosti zveřejněné změny.